Inzicht in genactiviteit in de agroketen

NSure is wereldwijd marktleider in genactiviteitsmetingen in de agroketen. Elk levend organisme bevat genen die nagenoeg alle biologische processen aansturen. Door de activiteit van genen te meten, kan NSure in het allervroegste stadium veranderingen waarnemen die indicatief zijn voor het effect op plantkwaliteit. 

Loopt u in de teelt of bewaring van uw gewas tegen problemen aan waar u maar niet de vinger achter kunt krijgen? Onze deskundige en betrokken medewerkers maken graag een afspraak om samen met u te bekijken of de inzet van onze technologie kan bijdragen aan de optimalisering van uw productieproces. In ons hightech laboratorium in Wageningen passen wij deze innovatieve technologie toe om onzichtbare veranderingen in planten meetbaar te maken. Samen met onze klanten zetten we deze kennis om in een reeks aan praktische toepassingen die een waardevolle bijdrage leveren aan het optimaliseren van de agroketen.

Beslissingen in de keten

Met de technologie van NSure kunnen onze klanten goed-onderbouwde beslissingen nemen die leiden tot een hogere productie, meer efficiëntie, betere kwaliteit, afname van oogst-en bewaarverliezen en inzicht in de biologische mechanismen in de plant.

Reactie op behandelingen

Inzicht in de biologische processes die landbouwgewassen sturen is relevant voor producenten van agrochemische middelen en biostimulanten die de biologische processen geïnduceerd door hun producten willen begrijpen. Bovendien kunnen NSure’s metingen worden ingezet als betrouwbaar hulpmiddel voor het bepalen van het optimale toepassingsmoment, en voor het verbeteren van de formulering of dosering van producten.